aankondigingen   Eerst volgende optreden: Zie agenda-

         

DIRIGENT


Dirigent van de RAV Scala: Yvonne Spil-van Horik

De orkesten van de RAV Scala staan sinds februari 2015 onder leiding van de dirigente Yvonne Spil-van Horik. Zij nam het dirigeerstokje over van Igor Foersov, die ruim anderhalf jaar aan de vereniging was verbonden. Yvonne dirigeerde vele jaren het C-Orkest van Progressio Marinucci en ook heeft ze jarenlang bij Accordeon Symphonie Orkest van Prins Hendrik uit Delft en D.O.V. uit Maasdijk op de bok gestaan. Zij schreef ook diverse composities en arrangementen voor akkordeonorkest.

Marieke de Vries
Yvonne Spil-van Horik


De vereniging heeft sinds de oprichting diverse dirigenten gekend. De heer Jan Petit gaf in 1949 de directie over aan Rino van der Laan, die de vereniging 53 jaar leidde. Na zijn vertrek in 2002, nam Marieke de Vries de leiding over tot 2013. Igor Foersov dirigeerde de orkesten tot februari 2015.

Rino van der LaanRino van der LaanRino van der LaanRino van der Laan
     Jan Petit                Rino vd Laan          Marieke de Vries        Igor Foersov

Begin