aankondigingen   Eerst volgende optreden: Zie agenda-

         

NIEUWS download laatste ScalaActueel


In de laatste ScalaActueel van Augustus 2018 staan berichten over
het concert van 7 mei j.l. van het groot-orkest in Simeon & Anna:
-het aanstaand jaarconcert met verrassende gasten uit Brazilie en Oekraine;
-berichtje over Linda en Ary die 31 mei elkaar het ja-woord gaven;
-Peter Muller, onze secretaris, die zich voorstelt;
-het NOVAM-concert in Nijmegen op 3 november a.s. ter gelegenheid van het   90-jarig bestaan;
-het NOVAM Orkestfestival op 14 april 2019 in EDE.

Kijk hier.


COMING UP: internationale gastenbij ons jaarconcert op 17-11-2018

Uit de Oekraïne zijn dat Sergey Neverov en zijn vrouw Natalia Kostenko.


Behalve zelf het accordeon bespelen componeert Sergey en dirigeert hij o.a. een
jeugdorkest.


Natalia Kostenko is universitair hoofddocent, bespeelt de Domra, geeft masterclasses en heeft ook in haar vakgebied diverse artikelen gepubliceerd.


De domra is een snaarinstrument uit Rusland dat wel wordt gebruikt in balalaikaorkesten. Het instrument is van origine driesnarig en heeft een bolle uit losse spanten gemaakte klankkast.


Uit Brazilië zal Fernando Henrique Ávila aan ons concert deelnemen.
Fernando is behalve accordeonist, componist, arrangeur en leraar. Verder
verzorgt hij soms optredens als solist.

Enkele composities voor akkordeon van Fernando Henrique Ávila zijn op verzoek van onze voorzitter door Sergey Neverov voor akkordeonorkest gearrangeerd en zullen op het jaarconcert te horen zijn. Een primeur!

Bent u geïnteresseerd? Kaartjes á € 12,50 kunnen besteld worden bij penningmeester:
Ria Rijsbergen
telefoon 06-51067083
email RAVscala@outlook.com


Concertreis naar Hamburg en Jaarconcert november 2017

In november 2017 heeft de vereniging een concertreis naar Hamburg gemaakt. Daar speelden we in de Leiszhalle met de bevriende vereniging AO Hamburg Eimsbüttel. Een mooi concert, afgesloten met een gezamenlijke finale.

Ook in november 2017 hadden we ons jaarconcert, samen met de Rotterdamse akkordeonvereninging Philharmonica in het Islemundatheater in IJsselmonde. Langjarige jubilarissen werden hier gehuldigd.

Van beide concerten zijn in de 'Scala Actueel' van december 2017 leuke artikelen en foto's opgenomen. klik hier voor de Scala Actueel van december 2017.


Novam Festival te Ede

Op zondag 9-4-2017 deden zowel het Groot orkest als ook het A-orkest mee aan het Festival in het Acousticum te Ede, georganiseerd door de NOVAM. Meer dan 20 orkesten lieten presenteerden zich in twee zalen in het fraai aangepaste voormalige kazernegebouw en werden beoordeeld door vakkundige juryleden. De juryrapporten van zowel het Groot orkest als A-orkest waren complimenteus en voorzien van opbouwende kritiek. Beeld- en geluidopnamen werden gedurende de dag gemaakt, die u op de de 'Gallery'-pagina kunt zien en horen. Al met al een goed georganiseerde dag waar we met plezier op terug kunnen kijken.


Nieuw e-mailadres RAVScala

We zijn erin geslaagd om een algemeen email adres te creëren voor Scala. Vanaf nu kunt u voor alle emailcontacten met de RAV Scala het volgende e-mailadres gebruiken: RAVscala@outlook.com.
Tot mailens! 

Het bestuur


18-12-2016 Kerst-Inn in buurthuis De Put in Rotterdam

In juli werden we telefonisch benaderd door iemand van de leiding van het buurtcentrum, die Wim en Anne-Riek had zien spelen tijdens het evenement Prins Alexander B(l)oeit aan de Hesseplaats met de raag of we tijdens de Kerst-Inn wilden komen spelen. Zij waren van plan op 18 december een gezellig samenzijn te verzorgen voor buurtgenoten en iedereen die verder daarbij wilde zijn en hadden een heel
programma uitgeschreven, waarin Scala 2 maal zou mogen optreden. De eerste maal met kerstliederen, die eventueel meegezongen konden worden en de tweede maal met een door onze dirigente samen te tellen programma. Natuurlijk wilden we dit graag doen en die zondag waren we dan ook bijtijds ter plaatse. 

Tekstvak:  We werden ontvangen met koffie en een stukje kerstkrans, dat al klaar stond. Het publiek zat in de zaal aan lange tafels en kreeg eveneens iets te drinken en wat lekkers en dat zou de rest van de tijd ook zo blijven.

 

De kerstliedjes werden in een gezellige sfeer aangehoord en het publiek werd door onze dirigenteaangemoedigd vooral mee te zingen.

Na ons eerste optreden kreeg het publiek een lunch aangeboden en stond er voor het orkest in een
aparte ruimte eveneens een lunch gereed. Na afloop van het tweede optreden, waarbij muziekstukken als het Gianti lied, een medley van Rotterdamse liedjes zoals Ketelbinkie en Ben aan de Maas geboren e.d., One Moment in Time en nog vele andere gespeeld werden, kregen alle orkestleden een leuke attentie.

We ontvingen diverse complimenten voor ons concert en dat is altijd leuk om te horen. De leiding van De Put had dan ook, zowel voor het publiek als voor de orkestleden alles goed verzorgt en dat hielp mee om
een gezellige sfeer te scheppen. Het was een mooie afsluiting van ons muzikaal jaar zo vlak voor de
kerst.

Ria Rijsbergen begin


12 DECEMBER 2016 OPTREDEN IN SIMEON EN ANNA DOOR HET COMBO
 
Tekstvak:  Terwijl de overige Scalaleden repeteerden in de Brasserie van Simeon en Anna vanwege het aankomende concert in Wijkcentrum De Put trad het Combo opnieuw op voor de bewoners van Simeon en Anna en dit maal waren er aanzienlijk meer belangstellenden, zie bijgaande foto.

Helaas was ik niet in staat het optreden te volgen, ik moest immers zelf repeteren, maar volgens de comboleden was het optreden erg succesvol.
Tekstvak:   

 

Scala is dan ook blij dat de comboleden   toe een goede vervanger voor de orkesten willen zijn en meehelpen om aan onze verplichtingen te voldoen.

Ria Rijsbergen begin


19 NOVEMBER 2016 optreden FESTIVAL IN HOEK VAN HOLLAND

Zoals elk jaar organiseerde de eerste Hoekse Accordeonvereniging samen met LC De Hoekstee het festival, dat dit jaar een speciaal tintje had, omdat het voor de 10e  maal georganiseerd werd. Daarom was Malando uitgenodigd om de avond in te vullen. Er namen 9 orkesten deel aan het festival, waaronder ook een orkest uit Wülfrath (Duitsland).

Het was voor mij niet mogelijk al om 12.35 uur aanwezig te zijn, maar vanaf 14.25 uur waren mijn man en ik aanwezig. 

Tekstvak:  Vooral het Duitse orkest viel op, omdat behoudens accordeonisten er ook sax, gitaar, klarinet en trompet gespeeld werd. Dit zorgde voor een heel andere
sound, waarbij opviel, dat de trompet niet altijd even zuiver klonk. Niettemin was het toch een mooie prestatie van het zo divers samengesteld orkest.

Ook Kunst en Vermaak, dat na het Duitse orkest speelde gaf een goed concert.
Jammer dat af en toe de solo’s er niet helemaal uit kwamen.

Tekstvak:  Het A-Orkest van Scala zette weer een prima prestatie neer en dat bleek naderhand ook uit de juryrapporten. Al met al was er veel te genieten en was het beslist de moeite waard om de orkesten te beluisteren. Er werd gevarieerde muziek ten gehore gebracht, dat de toeschouwers goed beviel.

Aansluitend kon er in de foyer iets ter versterking van de inwendige mens gekocht worden evenals in het restaurant. Velen bleven immers om ’s avonds nog het orkest van Danny Malando te horen. 
Tekstvak:

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit was een feest der herkenning, waarbij de aantekening gemaakt moet worden, dat m.i. het aanbevelenswaardig is als Malando ook aan nieuw repertoire gaat werken. Het is leuk bekende muziek, die onder zijn vader al gespeeld werd te horen, maar het is ook leuk eens iets nieuws te horen. Dat
nodigt uit om een volgend maal terug te komen.

Al met al was het een mooie en welbestede dag.

Ria Rijsbergen begin


26 SEPTEMBER 2016 OPTREDEN IN SIMEON EN ANNA

Tekstvak:  Bij binnenkomst van de spelers, die zoals gewoonlijk ruim op tijd aanwezig waren, viel meteen op, dat de zaalpraktisch leeg was. Natuurlijk werd dit raar gevonden en de voorzitter zocht dan ook contact met de coördinatrice van Simeon en Anna om te vragen of er iets mis was. Helaas kon hij haar
niet bereiken en daarop is besloten gewoon op de afgesproken tijd te
beginnen met het concert. Gelukkig waren er wel een paar senioren, die
ook tijdens de repetities geregeld komen luisteren aanwezig. Ook waren
er een aantal belangstellenden met spelende leden mee gekomen, zodat
er niet voor een volledig lege zaal behoefde te worden opgetreden.

Tekstvak:  Het A-Orkest had een leuk programma ingestudeerd waaronder de melodie van Baantjer, verder Olé Quapa een stuk dat Malando vaak speelt, een Medley van de Starsisters, maar ook mooie luistermuziek als Tanti Anni Prima.


Degenen die er niet waren hebben echt wat gemist. In ieder geval heeft het A-Orkest heeft een mooi programma verzorgd en daarmee voldaan aan de afspraken.

Inmiddels weten we dat men binnen Simeon en Anna verzuimd had te
vermelden dat er een concert werd gegeven en dat dit dan ook de oorzaak was van het ontbreken van een groep mensen, die er graag bij waren geweest. Volgende maal beter zullen we maar denken.

Ria Rijsbergen begin


9 JULI 2016 OPTREDEN IN DE VIJF HAVENS

Een belangrijk concert voor onze dirigente Yvonne, want in dit woonzorgcentrum wonen haar ouders, die in ieder geval op de eerste rij kwamen luisteren
Tekstvak:  en als het niet zou bevallen alle commentaar van hun medebewoners
moesten aanhoren. Gelukkig bleek,
dat ze zich geen zorgen hoefden
te maken. Zie ook de reactie van mevrouw Peruza, die zo goed was om haar indrukken op papier te zetten. (ScalaAktueel januari 2017)

Het Groot Orkest beet het spits af met de mars Feuer und Flamme en dat zette er meteen de vaart in. Diverse stukken waren bij de toehoorders bekend, zoals Memory, Edith Piafen Radetzky Marsch.

De dirigente nodigde dan ook het publiek verschillende malen uit om vooral mee te doen. Het werd een gezellige middag. Ook mijn man Jan amuseerde zich best en had direct contact met het publiek om zich heen, waarbij hij niet verzuimde reclame voor Scala te maken en zodoende mevrouw Peruza wist te strikken.

Tekstvak:

In de pauze kon men even de benen strekken en de inwendige mens verzorgen. Nadien zette het A-Orkest dit concert voort en ook zij speelden naast heel mooie luistermuziek een aantal bekende werken, zoals het Thema van Baantjer, Ole Quapa en een Medley van de Star Sisters.

De moeder van Yvonne had best nog wat langer van dit alles willen genieten,
want na afloop zei ze “is het nu al afgelopen?” Dit gaf waarschijnlijk de
mening van veel anderen ook weer, want de zaal was goed bezet en bleef dat ook na de pauze. Voor de orkesten was dit een leuke middag en hopelijk worden we in dit centrum nog eens gevraagd.

Ria Rijsbergen begin


2 JULI 2016 PRINS ALEXANDER B(L)OEIT

Zaterdag 2 juli waren Wim Baerken, Anne-Riek en Conny de Jong bij dit evenement, gehouden bij de Open Hof en het omliggende plein aan de Hesseplaats, waar verenigingen zich konden presenteren en lokale talenten een
podium werd geboden.

Het aan Scala toegewezen paviljoen lag zeer dicht bij het podium. Het accordeongeluid werd daardoor volledig overstemd door de daar geproduceerde muziek. Verder werkte het weer niet mee. Het was die dag erg stormachtig en het regende.Het dappere drietal heeft het toch tot een uur of 3 ’s middags
volgehouden en ook hier heeft Wim op het podium gespeeld, zodat er zeker weer voldoende reclame voor de vereniging is gemaakt.

Jan en Ria Rijsbergen ontbraken, maar hadden toegezegd wel te komen kijken. Jan zit tegenwoordig in een rolstoel en het is voor hem een hele inspanning in en uit de auto te komen. Toch waren ze er ’s middags, maar toen hadden Wim en Anne-Riek net opgeruimd, omdat het geen zin meer had, vanwege geluidsoverlast en slecht weer, langer te blijven. Anne-Riek stapte net in haar auto toen ik haar belde met de vraag in welk paviljoen ze stonden, want we
konden hen natuurlijk niet vinden. Ze is toen weer uitgestapt en we hebben met elkaar nog even wat gedronken voor we weer naar huis zijn gegaan. Jammer, maar een volgende keer vragen we of de organisatie Scala een plek niet zo dicht bij het podium wil toewijzen.

Ria Rijsbergen begin